Mitä teemme

Tekniset animaatiot

ANNA MEIDÄN ELÄVÖITTÄÄ SUUNNITELMASI

Teknisissä animaatioissa on taikaa! Suunnittelijan tai muotoilijan innovatiivisimmat ajatukset heräävät henkiin. Animaatiot jatkavat suunnittelumateriaalin ajatusta ja kirkastavat sen yhteisesti koettavaksi todellisuudeksi jo lähes ideointivaiheessa. Teknisen animaation avulla pääsemme esimerkiksi todentamaan suunnitellun laitteen toimintaa, voimme kurkistaa sen sisään ja kertoa kattavasti sen tulevista ominaisuuksista.

TV-tuotanto

Ajatuksia herättäviä tuotantoja

Suomalaiset katsovat televisiota yli kolme tuntia joka päivä. TV-ohjelmat tavoittavat entistä suurempia ihmisjoukkoja, koska ohjelmia voidaan katsoa mitä erilaisimmilla laitteilla. Television tarinat laajentavat käsitystämme maailmasta ja voivat joskus jopa muuttaa sitä.

Verkko-oppiminen

Tehokas oppiminen sitouttaa

Onko sinulla tärkeää asiaa, jonka haluat henkilökuntasi tai asiakkaidesi omaksuvan – esimerkiksi työelämään kuuluvia taitoja, uusia käytäntöjä tai laitteiden käyttöohjeita? Motivoitunut oppija omaksuu asian kaikkein parhaiten. Hyvin sisäistettyä asiasisältöä on myös helpompi soveltaa ja jakaa toisten kanssa.

Interaktiiviset sovellukset

Innovatiivisuutta ja tunneyhteyksiä

Digitaalisen esityksen vahvimpiin etuihin kuuluu mahdollisuus hyödyntää erilaisia interaktiivisia ratkaisuja. Interaktiivisuudella voidaan elävöittää esityksen sisältöä siitä, mihin lineaarinen esitys loppuu. Näin luodaan luoda elävä maailma tai ympäristö, jossa käyttäjä pääsee toimimaan itsenäisesti ja omaan tahtiinsa. Käyttäjä päättää itse, ohjailee omaa toimintaansa ja kontrolloi tilannetta.