Toista
Lue lisää

Jälkituotantoservice

LUOVUUDEN ARVO

Palveluiden ja tuotteiden visuaalisessa markkinoinnissa kunnollisen jälkikäsittelyn merkitys on kriittinen. Pelkkä näkö- ja kuulohavainto sinänsä ei vielä herätä inhimillisiä tunteita tai kosketa syvemmin. Loistava jälkikäsittely sen sijaan voi tehdä ihmeitä ja luoda aivan uusia, syvällisesti puhuttelevia maailmoja, jotka läpäisevät arkitodellisuuden ja fantasian rajat. Yksityiskohdat voivat olla ratkaisevia tarinan uskottavuuden ja vakuuttavuuden kannalta – vanhan viisauden mukaan yksityiskohdissa piilee jumaluus.

Jälkikäsittely kattaa yleensä editoinnin, visuaaliset efektit ja värikorjaukset. Lisäksi on monia muitakin keinoja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi silloin, kun tarinan hienosäätö niin vaatii. Sävyjen ja vivahteiden merkitys toivotun tunnetilan synnyttämiseksi on valtava. Videossa ja elokuvassa hiuksenhienot erot niiden välillä voivat olla aivan ratkaisevia lopputuloksen kannalta. Siksi herkkyys tuskin havaittavien erojen havaitsemiseen ja taito käsitellä niitä on osoitus äärimmäisestä ammattitaidostamme.

Esimerkkejä jälkituotannosta

Esteettinen laatu vaikuttaa voimakkaasti siihen, kuinka käyttäjät kokevat heille välitetyn tiedon, oppivat ja omaksuvat tietoa, arvioivat sovelluksen käytettävyyttä ja luotettavuutta, sekä lopulta arvioivat itse tuotteen arvoa. Movyan filosofiassa tyyli ei korvaa sisältöä, mutta tyylin ja sisällön yhteensopivuus ja niiden tasapaino toimivat yhdessä asiakkaan parhaaksi.

Vasemmalla: alkuperäinen S-Log2 kuvamateriaali. Oikealla: värikorjattu ja kalvolaatuinen lopputulos.